Predstavnik Uprave za vanjske poslove sa mladima iz Saveza za demokratiju i toleranciju

  • Published in

Danas je u Berlinu stručni saradnik u Upravi za vanjske poslove i dijasporu Muhamed Jugo imao sastanak u prostorijama IKCB u Berlinu sa grupom studenata iz Saveza za demokratiju i toleranciju (Bündnis für Demokratie und Toleranz) koji su posjetili IZ Bošnjaka u Njemačkoj.

Jugo je predstavio bosanski model institucionalne organizacije islama u BiH i svijetu. Domaćin studentima različitih vjerskih pripadnosti koji žive u Njemačkoj bio je predsjednik IKCB Meho Travljanin koji ih je upoznao sa organizacijom i aktivnostima IZ Bošnjaka u Njemačkoj.

Savez za demokratiju i toleranciju djeluje pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Njemačke i Ministarstvu pravde kao i Saveznoj centrali za obrazovanje.

  • 01
  • 02
  • 03
FaceBook