U Upravi za obrazovanje i nauku održano savjetovanje savjetnika i koordinatora za vjeronauku u BiH

  • Published in

U srijedu, 17.05.2017. godine, u Saborskoj sali Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održan je sastanak i savjetovanje savjetnika i koordinatora za vjeronauku pri muftijstvima u BiH.  

Sastanak je otpočeo sa učenjem odabranih riječi časnog Kur'ana. 

19 05 2017 04 savjetovanje koordinatori obrazovanje

Nakon otvaranja sastanka od strane šefa Odjela za vjeronauku, dr. Nezira Halilovića, i predstavljanja dnevnog reda, s obzirom da je mr. Husejin-ef. Smajić v.d. direktora Uprave za obrazovanje i nauku bio spriječen da prisusutvuje sastanku, ispred Uprave se prisutnim savjetnicima i kooridnatorima obratio Ibrahim ef. Begović. U svom obraćanju Ibrahim, ef., kao dugogodišnji pregalac na planu usavršavanja vjeronauke i mektebske nastave i uz Muharem ef. Omerdića, jedna od najzaslužnijih osoba za današnji položaj vjeronauke u BH društvu, ukazao je na ulogu i značaj vjeronauke u BH društvu, sa posebnim osvrtom na ulogu vjeroučitelja u tome. Posebno je istakao da je vraćanje vjeronauke u tokove redovnog školskog sistema bilo i ostalo jedan od najvećih i najuspješnijih projekata Islamske zajednice u cjelini, te da je potrebno stalno ulagati dodatne napore da bi se taj projekat konstantno razvijao, a današnji  sastanak svjedoči da je se na tom putu. Na kraju je prisutnim poželio uspješan rad. 

Nakon toga, šef Odjela za vjeronauku je, shodno programu proslijeđenom muftijstvima uz poziv na savjetovanje, sa savjetnicima i koordinatorima prošao tačku po tačku tog programa uz izuzetno plodnu i konstruktivnu diskusiju prisutnih o svim tačkama. 

Među najznačajnijim tačkama se posebno ističu sljedeća pitanja: 

  • Pripreme za istraživanje o evaluaciju Nastavnih planova i programa Islamske vjeronauke  
  • Analiza dosadašnjih takmičenja iz vjeronauke, gdje su prisutni razmijenili iskustva i sagledali rezultate sa dosadašnjih takmičenja, te dali konstruktive prijedloge šta se sve može učiniti da bi ta takmičenja bila još kvalitetnija.      
  • Pripreme za organizovanje „Ljetne škole islama – Draga moja BiH“ 
  • Informacija o pripremama za organizovanje izložbe udžbenika i priručnika Islamske vjeronauke i međunarodnog naučnog simpozija na temu: „Vjeronauka, jučer, danas, sutra“ planirane za drugu polovinu 2017.
  • Pripreme za prikupljanje izvještaja o radu vjeroučitelja u školskoj 2016/2017. godini  
  • Certificiranje vjeroučitelja od 2017. i potrebe za izmjenama i dopunama Pravilnika o vjeroučiteljima (stanje i perspektive) 
  • U toku pitanja o stručnim seminarima za vjeroučitelje u 2017., učesnicima sastanka se priključila i mr. Emina Bešlija, te predstavila veliki projekat Ureda za društvenu brigu, Edukaciono-kulturnog centra Istanbul i Humanitarne organizacije za pomoć IHH, koji će u narednom periodu u saradnji sa Upravom za obrazovanje i nauku i muftijstvima biti realiziran za vjeroučitelje u formi stručnih seminara na temu: "Program prevencije ovisnosti".   
  • Na kraju se razgovaralo o najizraženijim problemima s kojim se vjeroučitelji sreću u svom radu, kao i najznačajnijim uspjesima i iskoracima vjeroučitelja u aktuelnoj nastavnoj godini.  

Sastanak je okončan uz donošenje značajnih zaključaka o svakoj od navedenih tema koji će biti implementirani u narednom periodu, te je ujedno zakazan i naredni sastanak za početak školske 2017/2018. godine. 

N.H.

 

FaceBook