Nisab za safer, rebiu-l-evvel i rebiu-l-ahir 1437.

  • Published in

Broj: 03-06-1-40-2/15

Datum: 01. safer 1437. h.g.

            13. novembar 2015. godine

Predmet: UTVRĐIVANJE NISABA ZA SAFER, REBIU-L-EVVEL I REBIU-L-AHIR 1437. H.G.

            Na osnovu šerijatskih propisa i utvrđene prakse hanefijske pravne škole te provjerenih parametara cijena plemenitih metala na svjetskoj berzi i na tržištu u Bosni i Hercegovini, dana 01. safer 1437. h.g., odnosno 13. novembra 2015. godine i na osnovu principa utvrđenih na 2. redovnoj sjednici Vijeća muftija Islamske zajednice u BiH, održanoj u Sarajevu dana 06. džumade-l-uhra 1436. h.g., odnosno 26. marta 2015. godine uvrđuje se:

visina nisaba za safer, rebiu-l-evvel i rebiu-l-ahir 1437. h. godine

         Nisab za safer, rebiu-l-evvel i rebiu-l-ahir 1437. h. godine iznosi 

5.798,00KM ili  2.964,00€

OBRAZLOŽENJE

  1. Cijena zlata na dan 01. safer 1437. h.g., odnosno 13. novembra 2015. godine na svjetskoj berzi plemenitih metala (New York) i na tržištu u BiH iznosila je  63,29 KM ili 32,36 € za jedan gram (g), što za 91,6 g zlata iznosi 5.797,91 KM (zaokruženo 5.798,00 KM), ili 2.964,42€ (zaokruženo 2.964,00 €) .
  1. Cijena jednog grama srebra na dan 01. safer 1437. h.g., odnosno 13. novembra 2015. godine na svjetskoj berzi plemenitih metala (New York) i na tržištu u BiH iznosila je 0,82 KM ili 0,42 € za jedan gram (g) što za 641,5 g iznosi 526,03 KM ili 269,107 €.

Vijeće muftija Islamske zajednice u BiH se na pomenutoj sjednici opredijelio za određivanje nisaba za redžeb, ša'ban i ramazan 1436. h.g. po cijeni koštanja zlata (finoće “good delivery gold” 999/99, odnosno 24 karata), a ne srebra, o čemu postoji uporište u šerijatskim propisima i dugogodišnjoj praksi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Vijeće muftija Islamske zajednice u BiH zadužilo je Ured za zekat da svakog kvartala objavi novi iznos nisaba, shodno gore utvrđenim principima i promjenama cijene zlata na svjetskom i domaćem tržištu.

Na iznos nisaba i više od njega, zekat se daje 2,5%.

Rukovodilac Ureda za zekat

       mr. Elnur Salihović

 

FaceBook