Kur`an je ključ za približavanje Allahu dž.š.

  • Published in

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

“U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je Uputa za ljude, i jasan dokaz Pravog Puta i razlučivanja Istine od laži.” (El-Bekare, 185)

„Zaista kuća u kojoj se uči Kur'an svijetli stanovnicima neba kao što zvijezde svijetle stanovnicima Zemlje.“ (Hadis)

KUR’AN JE KLJUČ ZA PRIBLIŽAVANJE ALLAHU, DŽ. Š.

Danas želim da podijelim s vama nešto u pogledu kur’anskog ajeta: “U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je Uputa za ljude, i jasan dokaz Pravog Puta i razlučivanja Istine od laži.” (El-Bekare, 185) Allah, dželle šanuhu, govori o Ramazanu samo jednom u cijelom Kur’anu. Dakle, od oko 6.666 ajeta, i na 600 stranica, Uzvišeni Allah spominje Ramazan samo jedanput.

Kada govorimo o Ramazanu, svi muslimani u svijetu prvo pomisle na post. Prvo što nam padne na pamet je da treba postiti mjesec dana. Naravno, o obavezi i svrsi posta Uzvišeni Allah govori u dva prethodna ajeta iste sure: “O vjernici, propisuje vam se post kao što je propisan i onima prije vas, da biste bogobojazni bili.” (El-Bekare, 183) Iz ovog ajeta se razumije da glavni cilj posta nije glad i žeđ, već bogobojaznost, pokornost našem i Stvoritelju cijelog kosmosa, vidljivog i nevidljivog svijeta.

Nakon klanjanja prve teravije slijedi vrlo dug dan posta, naročito ljeti, kao sada, kada dan od zore do zalaska sunca traje i po 18 sati, a negdje i duže. Dakle, prvo pomislimo na dužinu dana, vrućinu, da ćemo osjetiti glad i žeđ. To uglavnom preokupira naše razmišljanje. No, interesantno je da kada Allah, dž. š., govori o Ramazanu, On ga ne predstavlja postom. On kaže: “U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je Uputa za ljude, i jasan dokaz Pravog Puta i razlučivanja Istine od laži.” Drugim riječima, kada govorimo o Ramazanu, prvo o čemu treba da razmišljamo je bogobojaznost i Kur’an, a ne glad i žeđ, dužina dana, vrućina itd. Ovako treba da razmišljaju oni koji su učeni i oni koji ne posjeduju znanje.

Ulema i obični svijet znaju da je Ramazan vrijeme kada se treba približiti Allahu, dželle šanuhu. Svi znamo da je Ramazan vrijeme kada treba povećati ibadet, učiti što više dova, odreći se grijeha, što više učiti istigfar, tražiti oprosta za počinjene grijehe, ići u džamiju više nego obično. Mnogi tokom jedanaest mjeseci ne idu u džamiju, ali počnu ići na određene namaze tokom Ramazana. Naravno, i to je bolje nego nikako, ali obaveza je klanjati u džamiji tokom svih dvanaest mjeseci, kad god se može, a ne samo tokom Ramazana.

Dakle, ako i ne znaš puno o islamu, svjestan si da je Ramazan posebno vrijeme kada trebaš učiniti nešto posebno za Allaha i sebe. Svi muslimani, manje-više, osjećaju tako. Uzvišeni Allah nam je u Kur’anu dao ključ kako Mu se približiti u ovom mjesecu. Taj ključ je upravo Kur’an. To je Knjiga Uzvišenog Allaha, koja je objavljena da nam bude uputa i vodič u životu.

Stoga, ako zaista želiš da se približiš Allahu, dželle šanuhu, ako hoćeš da ispuniš ono što je cilj Ramazana za mene i tebe, onda Ramazan mora biti prvenstveno mjesec Kur’ana. Dakle, za sve nas, glavna stvar tokom Ramazana mora biti Kur’an. Ovog mjeseca se moramo ponašati kao da do sada nismo imali nikakve veze sa Kur’anom. Kao da se prvi put susrećemo s njim. Počinjemo, dakle, sve ispočetka.

-2-

O ajetima sure El-Bekare nećemo detaljno govoriti, ali ova sura je objavljena u Medini. To znači da je do tada prošlo najmanje trinaest godina. Poznato je da je objava Kur’ana trajala trinaest godina u Meki i deset godina u Medini. Znali su muslimani, dakle, o Kur’anu, o Ahiretu i drugim pitanjima. Kada Uzvišeni Allah govori o Ramazanu, govori i o Kur’anu. Pazite, Allah, dželle šanuhu, govori uporedo sa Ramazanom i o Kur’anu. Uzvišeni Allah govori da je Kur’an: “Uputa za ljude, i jasan dokaz Pravog Puta i razlučivanja Istine od laži.”

Muslimani su godinama prije objave ovog ajeta znali da je Kur’an Uputa za ljude, i jasan dokaz Pravog Puta i razlučivanja Istine od laži. Čim neko izgovori Kelimei šehadet zna da je Kur’an uputa za čovječanstvo.

Zato kada Allaha, dželle šanuhu, govori o Kur’anu uporedo sa Ramazanom, znači da sve trebamo početi ispočetka. Dakle, moramo početi učiti/čitati, proučavati Kur’an, razmišljati i misliti o njegovom značenju i porukama, naredbama i zabranama u ovom blagoslovljenom mjesecu kao da to nismo nikada do sada radili. Stoga sa Ramazanom počinjemo sve ispočetka, i ja, i ti i svi mi. Kao da se s Kur’anom susrećemo po prvi put. A za većinu i jeste otprilike, nažalost, po prvi put.

A divno je to, jer ako ispunimo obaveze prema Ramazanu, ako ispunimo ono što Allah, dž. š., očekuje od nas da ispunimo tokom Ramazana, bit će mu,  kako kaže Poslanik, s.a.v.s., oprošteni svi raniji grijesi. Dakle i po tom pitanju počinjemo ispočetka. Kao što započinjemo novi život u Ramazanu, tako počinjemo ispočetka i sa Kur’anom. Mukabela je sjajna prilika da počnemo sa učenjem Kur’ana sa razmišljanjem i primjenom njegovih propisa u našem svakodnevnom životu. Ove godine je atrakcija i posebno mjesto zauzima hafiska mukabela u Bijeloj džamiji.

Aiša, r. a., prenosi da je Muhammed, s.a.v.s., rekao: „Zaista kuća u kojoj se uči Kur'an svijetli stanovnicima neba kao što zvijezde svijetle stanovnicima Zemlje.“ Kaže se i da kuća u kojoj se uči Kur’an svijetli svjetlom pomoću kojeg se navigavaju nebeska bića, kao što se lađe na morskoj pučini navigavaju pomoću zvijezda. A nad onima koji uče i proučavaju Kur’an meleki šire svoja krila i na njih se prosipa Allahova, dž. š., milost. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je da će Allah, dž.š., nagraditi učača Kur’ana za svaki proučeni harf/slovo sa deset nagrada.

Ibn Kesir kaže da u Kur’anu ima tri stotine i dvadeset hiljada slova/harfova, pa ako to pomnožimo sa deset nagrada, to bi značilo da bi čovjek samo za jednu hatmu zaradio 3 miliona i 200.000 dobrih djela ili sevapa. A ako bi svaki mjesec proučio po jednu hatmu, znači da bi godišnje stekao skoro 40 miliona dobrih djela. Subhanallah! Na ovaj način proširujemo svoje znanje, živimo u skladu Kur’ana, a postižemo i ogromnu nagradu. A da bi se proučio jedan džuz potrebno je od dvadest minuta do jednog sata. Uženje Kur’ana treba postati svakodnevna navika pa makar učili/čitali samo po jednu stranicu dnevno. Obavežimo se na to.

Poslanik, s.a.v.s., također je rekao: „U kući u kojoj se uči Kur'an prisustvuju meleki, a udalje se šejtani i ona je prostrana za ukućane. U njoj se povećava dobro, a umanjuje zlo. Kuća u kojoj se ne uči Kur'an stjecište je šejtana, meleki iz nje bježe, ukućani u njoj tegobe osjećaju, u njoj se blagodati umanjuju i zlo se povećava.”

Priredio Abdullah Hodžić, imam Bijele džamije u Gračanici, 02.06.2017. god.

FaceBook