Zadivljujuće Božije blagodati prema Muhammedovom a.s. ummetu

  • Published in

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

ZADIVLJUJUĆE BOŽIJE BLAGODATI PREMA MUHAMMEDOVOM, A.S., UMMETU

Allahov Poslanik, s. a. v. s., nas podučava da je “prva trećina mjeseca ramazana rahmet/milost, druga trećina je magfiret/oprost grijeha, a treća trećina je ‘itkun minennar/spas od džehennemske vatre.” Čovjek koji istinski vjeruje u Allaha, dž. š., tokom cijele godine i cijelog života radi ono što od njega njegov Stvoritelj traži, a naročito tokom mjeseca ramazana da bi stekao Allahovu, dž. š., milost, oprost i da bi bio spašen od džehennemske vatre. To i jeste svrha Ramazana a i našeg kratkotrajnog dunjalučkog života. A koliko je Uzvišeni Allah milostiv prema sljedbenicima islamskog ummeta, svjedoči sljedeće:

Musa, a.s., se obratio riječima Gospodaru svome: “Gospodaru moj, Adema si stvorio Svojom moći, i u njega si od Sebe život udahnuo, i naredio si melekima da ničice padnu pred njim, oprostio si mu i uveo ga u Džennet. Kako je moguće da Ti se dostojno zahvali na ovim silnim blagodatima?” Uzvišeni Allah je odgovorio: “O Musa! Od Adema je dovoljno što je izgovarao: ‘El-hamdu lillahi rabbil-‘alemin’, ‘Hvala Allahu, Gospodaru svjetova!’”

Zatim je Musa upitao: “Gospodaru moj, ako Ti se rob na rukuu obrati sa: ‘O, Gospodaru moj!’, šta mu kažeš?” Allah, dž.š., je odgovorio: “Kažem mu: ‘Odazivam ti se, robe!’” “A ako to kaže na sedždi?” “Opet kažem: ‘Odazivam ti se, robe!’” “A ako Ti se obrati riječima: ‘O Gospodaru moj’, a griješan je?” Kažem mu: “Odazivam ti se, odazivam ti se, odazivam ti se!”

Dok je Musa, a.s., primao od Allaha, dž.š., Tevrat, pitao je svoga Gospodara: “Gospodaru moj, u Tevratu sam vidio zapisano da će se pojaviti ummet/narod kojemu će kada bude hranu konzumirao biti oprošteni grijesi, zato što su jelo započinjali sa Bismillom a završavali sa El-hamdu lillah. Gospodaru moj, učini da to bude moj ummet.” Allah, dž.š ., je rekao Musau: “O Musa! To je Muhammedov ummet!”

Zatim je Musa, a. s., rekao: “Vidio sam zapisano na Pločama (Elvah) da će se pojaviti narod od kojeg kada neko naumi da uradi loše djelo pa ga ne učini, bojeći se Allaha, Ti ćeš mu to upisati kao dobro djelo. Gospodaru moj, učini da to bude moj ummet!” Allah, dž. š., mu je rekao: “Musa, to je Muhammedov ummet!”

Musa, a. s., je upitao: “Gospodaru moj, vidio sam na Pločama zapisano ime ummeta, od kojeg kad neko naumi da uradi dobro djelo pa ga ne uradi, Ti ćeš mu upisati dobro djelo, a ako ga uradi upisat ćeš mu od deset do sedam stotina dobrih djela. Učini, Gospodaru moj, da to bude moj ummet.” Uzvišeni Allah mu reče: “O Musa, to je Muhammedov ummet!” “Gospodaru moj, učini da i ja budem od Muhammedovog ummeta”, reče Musa.

Subhanallah, kad je Allah, dž. š., ovako milostiv prema nama i odaziva nam se kad god Mu se dovom obratimo, zar insan može imati obraza a da Mu ne čini ruku’, sedždu, da ne klanja, ne posti i ne čini druge vrste ibadeta? Doista treba biti veliki džahil/neznalica, neposlušnik, inadžija i hrabar pa ne izvršavati Božije naredbe.

I Allahov Poslanik, s.a.v.s., nas voli jer smo njegovi sljedbenici i čuvamo svoju vjeru islam. U jednom hadisu on kaže da smo mi njegov voljeni narod. To je za nas velika čast pa se trebamo truditi da to opravdamo svojim riječima, djelima i cijelim životom. Muhammed, a. s., kaže: „O Allahu, saopći mome narodu da ga volim!” Njegovi ashabi rekoše: O Allahov Poslaniče, zar mi nismo tvoj voljeni narod?”

-2-

On reče: Vi ste moji ashabi/drugovi i prijatelji, ali moji miljenici su oni koji će doći poslije vas, vjerovat će mi, iako me neće vidjeti. Ko od njih uradi desetinu od onoga što vi radite, imat će nagradu kao vas sedamdeset, zato što vi imate drugove koji vas pomažu u slijeđenju pravog puta i imate mene kraj sebe, a oni to neće imati.“

Mi nismo i ne možemo biti kao ashabi, ali se svojim trudom zalaganjem i dobrim djelima možemo približiti njima. Zato dobro radimo i uzdajmo se u Allahovu milost, jer pripadnost islamu se očituje riječima i djelima.

Kao da je juče Ramazan počeo a evo smo ga već raspolovili, a za koji dan ulazimo u posljednju trećinu, pa trudimo se da nam svaka sekunda bude ibadet. U četvrtak nastupa i’tikaf, kao i dodatni noćni namaz. U našoj Bijeloj džamiji ćemo, ako Bog da, kao i do sada, u posljednjoj trećini Ramazana svaku noć klanjati po deset rekata. Noćni namaz počinje 45 minuta nakon teravih-namaza. Učit ćemo i specijalne dove. Prethodnih godina je džamija na noćnim namazima bila puna, pa molim sve džematlije Gračanice i svih džemata Medžlisa Islamske zajednice Gračanica da se odazovu, zajedno sa svojim imamima. Imami koji žele, mogu uzeti učešća u predvođenju noćnog namaza.

U posljednjoj trećini Ramazana je i Lejletul-Kadr, pa je to prilika da je stopostotno provedemo u ibadetu i sugurno ne propustimo. Ko bude klanjao svako veče po deset rekata, sigurno će potrefiti Lejletul-Kadr, pa će mu se računati kao da je 1.000 mjeseci, ili 84 godine, konstantno klanjao po deset rekata. Allahu ekber! Čak i bolje od toga jer je Lejletul-Kadr bolja od 1.000 mjeseci.

U posljednjoj trećini Ramazana nastojmo podijeliti po 1 KM svaku noć, pa će nam se računati kao da smo 84 godine svaki dan udjeljivali po marku. Još ako nam Allah, dž. š., bude računao kao 10 do 700 puta, onda možete zamisliti kolika je nagrada.

Svaku noć izgovorite 100 puta La ilahe illellah, estagfirullah, subhanallah, el-hamdu lillah, Allahu ekber, donesite salavat na Poslanika, s.a.v.s., pa će vam se računati kao da ste to činili konstantno 1.000 mjeseci ili 84 godine. Allahu ekber! Kakva blagodat, pa iskoristimo je jer ne znamo ko će živ dočekati Ramazan iduće godine.

Svako veče proučimo 3 puta suru Ihlas, pa ćemo, ako Bog da, imati nagradu kao da smo cijeli Kur’an učili svaki dan tokom 84 godine. I završimo današnju hutbu hadisom u kojem se kaže da je melek Džebrail rekao Poslaniku, s.a.v.s.: “Teško onom ko dočeka mubarek ramazan a on ga prođe a da nije uspio zaslužiti da mu budu oprošteni grijesi!“

Abdullah Hodžić, imam Bijele džamije u Gračanici, 09.06.2017. god.

FaceBook