HUTBA o posjećivanju

  • Published in
    Draga i poštovana braćo i cijenjeni džemate!

    U današnjoj hutbi, 02. Džumadel-ula 1428 h.g. ili 08.05.2008 g. po rođenju Allahovog Poslanika Isa a.s., sina Merjemina, govorit ćemo o važnosti i značaju posjećivanja među vjernicima. Poznato Vam je draga braćo da nas je Kur'an nazvao braćom. Innemel-mu'minune ihvetun» «Samo su vjernici braća» Održavati primjerene veze i odnose među vjernicima predstavlja ibadet po učenju Islama za koji će vjernici biti nagrađeni od Allaha dž.š.

    Ove  prilike ću nas općenito podsjetiti na glavne dužnosti  i među muminske  obaveze koje nam je Islam postavio:

    Musliman je spram drugog muslimana dužan:

-      Kada ga sretne da ga poselami, riječima Esselamu alejkum ve rahmetullah!

-       Kada kihne da mu iskaže dovu traženja Allahove milosti. Riječima Jerhamukkellah! - Allah ti se smilovao.

-      Da ga obiđe kada se  mumin razboli.

-      Da mu se odazove kada ga pozove.

-      I da mu dženazu klanja kada preseli na Ahiret. 

    O ovim dužnostima Allahov Poslanik a.s. je rekao u hadisi šerifu:»Musliman ima prema muslimanu pet dužnosti:

-      Odgovoriti na selam, posletiti bolesnika, pratiti dženazu, Odazvati se pozivu i kada kihne poželjeti mu Allahovu milost.» ( Buharija) 

    U Basri je zabilježen slučaj da je nakon džume namaza Hasan Basri zatečen kako plače. Ljudi su se okupili oko njega i pitali ga zašto plače? On je na još samo pojačao plač. Onda reče: Kako ne bih plakao, a hal nam je takav da kada bi na vrata ove džamije ušao neko od ashaba Allahova Poslanika a.s. ništa ne bih poznao osim kible. Prazne želje su upropastile svijet. Riječ bez djela. Znanje bez ustrajnosti i strpljivosti. Vjerovanje bez uvjerenja. Šta mi je vidim ljude ali ne vidim pameti. Čujem šum ali ne vidim druga. Narod je primio vjeru pa je napustio. Znaju šta je dobro ali ga djelom opovrgavaju. Znaju za haram ali ga rade. A svojstva pravih muslimana su: Snaga u vjeri, odlučnost u blagosti, vjera s čvrstim ubjeđenjem, otmjenost u siromaštvu, umjereno vladanje u bogastvu, samilost prema potištenom, darežljivost i pravednost. Neće pravi musliman učiniti nasilje ni onome koga mrzi, niti će se ogriješiti, pomažući onoga koga voli. Pravi musliman ne ogovara, ne namiguje, ne istražuje tuđe mahane, u besposlici ne govori, bez svrhe se ne zabavlja i ne igra, ne bavi se prenošenjem riječi, ne traži ono što mu ne pripada,  ne poriče istinu, ne sveti se kada nekoga nesreća zadesi, niti se veseli tuđoj pogrešci. ( Zbirka hutbi 355 str.) 

    Zbog svega ovoga posebno se u učenju Islama naglašava važnost međumuminskog posjećivanja. Pored dunjalučkih koristi koje se postižu time postoje i Ahiretska korist o čemu nam ilustrativno govori sljedeći Poslanikov hadis:» Imam Muslim je zabilježio predaju od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik a.s. rekao:»Jedan čovjek je krenuo u zijaret bratu koji je živio u drugom selu. Uzvišeni Allah dž.š. mu je na putu kojim je išao poslao meleka. Kada je došao do njega, melek ga je upitao:»Gdje si krenuo? - Želim posjetiti brata u ovom selu.- Ponovo ga upita: Da li imaš neki poseban razlog što ideš kod njega?- Ne, osim što sam ga zavolio u ime Allaha, - odgovori mu. Melek mu tada reče: Mene je Allah dž.š.  poslao da te obavijestim da je Allah tebe zavolio kao što si ti u ime Njega zavolio ovog čovjeka.» (Muslim)

    Jusuf beg Čengić je savjetujući sina u poznatoj kasidi Avdija zapisao i sljedeć:

    Miluj brate, brata svog,

    I tebe će dragi Bog,

    A pomozi  nejakog

    Eto sreće Avdija

 

    Brat za brata pogine,

    Al mu ime ne gine,

    Već se vazda spominje

    U narodu Avdija.

 

    Ne nagoni na brata,

    Ne razgoni svog jata,

    Teško bratu bez brata,

    Kazali su Avdija.

 

    Molim Allaha dž.š. da nas učini da budemo od onih koji će slijediti i primjenjivati učenje Islama i kao takvi da postignemo blagodati slijeđenja Islam na dunjaluku i na  Ahiretu. Amin!

02.05.1428 h. - 8.05.2007 , hatib: Fikret ef. Arnaut

FaceBook