Tri hedije mi'radžske

  • Published in

Tri hedije mi'radžske

Ukoračili smo u Ša'ban, mjesec Allahovog Poslanika. Naime, Poslanik je rekao: „Redžeb je Allahov mjesec, Ša'ban moj, a Ramazan mog ummeta“./Džamiu ssagir/. Redžeb smo okončali obilježavajući Lejletu-l-Mi'radž. Mi'radž je događaj o kojem Allah dž.š., govori u Objavi i kazuje nam da mu je predhodilo noćno putovanje, Isra.

Kao i druge značajne događaje iz života Poslanikova, i mi'radžski obilježavamo kako bi porukama njegovim vjerovanje svoje osnažili i sebe na dobročinstvo potaknuli. Iz kazivanja o Mi'radžu i Israu, saznajemo da je Poslanik u toku jedne noći prenesen iz Mekke u Jerusalim, a potom kroz sedam sfera nebeskih uzdignut do Aršu-r-Rahmana.

Pouzdano znamo da je na tom putu uzdizanja susreo Poslanik poslanike predhodne i da im je imam bio. Znamo da je vidio Džennet i Džehennem. Kazivao nam je Poslanik da je u Džennetu vidio dvorac za Omera r.a., pripremljen i da je čuo topot nanula njegovih. Pričao nam je da je u Džehennemu vidio ljude koji su namaz zanemarili, tuđe prisvajali, kamatarili, blud činili...

Iz kazivanja o Mi'radžu učimo da je ljudima namaz naređen u direktnom razgovoru Poslanika i svjetova Gospodara. Nama je Gospodar u Objavi sto trideset puta namaz spomenuo i da klanjamo naredio. U propisima vjere nalazimo da ne postoji opravdanje za ostavljanje namaza. Nikakvog opravdanja za to ne može biti. Sve što nas od namaza zbog zauzetosti, bolesti ili nekog drugog razloga prođe, mora biti naklanjano.

Obilježavali smo mi'radžsku noć da se između ostalog podsjetimo na našu obavezu da klanjamo. A kad klanjamo mi s Gospodarom našim razgovaramo, i to kao i Poslanik što je, bez posrednika. Svakom je od nas, sljedbeniku poslanikovom svakom, ostavljeno da korakom svojim, u namaz stupajući, ka Aršu-r-Rahmanu kroči, da na svoj mi'radž krene, dižući ruke i iftitahi tekbir izgovarajući.

Nema braćo, slobode za čovjeka bez robovanja Allahu, a najuzvišeniji način potvrde tog robovanja je namaz. Namazu je svrha da nas od grijeha odvraća, od šejtana štiti. Slobodan je onaj čovjek koji je od šejtana zaštićen. Ko sa šejtanom druguje on slobode nema, jer u stalnom strahu živi da se za grijehe i prijestupe njegove ne sazna.

Mi'radž je Poslaniku došao poslije godina tegobe i tuge. Došao je da ga oslobodi straha od neuspjeha. Mi, Mi'radž obilježavamo kako bi nas on na tewbu podstaknuo i kako bismo se namazu posvetili i tako sebe od straha, od vlastitog neuspjeha oslobodili, jer namaz je temelj vjere, a tragovi sedžde su biljezi po kojima će nas Poslanik na Danu suda prepoznati i od neuspjeha spasiti.

Pouzdano znamo iz kazivanja o Mi'radžu da je s Mi'radža, Poslanik čovječanstvu donio posljednja tri ajeta sure Bekare. U ta tri ajeta, tri su važne poruke čovjeku „Allahovo je sve što je na nebesima i na zemlji“(284). Čovječe, govori ti Allah dž.š., ništa tvoje nije. Tvoja su djela, a ovaj mjesec Ša'ban je onaj u kojem se djela ljudska Gospodaru uzdižu. Poslanik je u mjesecu ovom mnogo postio jer je želio da kad mu se djela Bogu uzdižu, on postač bude.

„Mi ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih“.(285). S Mi'radža Poslanik nam donosi poruku. Svi su poslanici klanjali zamnom. Svima sam došao i poruku nepromjenjivu do Dana sudnjeg donio. Svi su oni stali iza mene i klanjali, bio sam im imam. Vi, sljedbenici moji, trebate svima i u svemu predvodnici biti. Vi ste u Objavi kao ummet najbolji opisani i trebate čovječanstvu u dobru i napretku vođe biti. Kad mi'radžsku noć obilježismo, upitasmo se da nas sad Poslanik gleda šta li bi nam rekao? Rekao bi nam možda, šta ste to dopustili da vam se desi, niti vas ko šta pita, niti o bilo čemu odlučujete. Takvi razjedinjeni nikakva snaga niste a ima vas skoro milijarde dvije? Nagovještavao nam je Poslanik da ćemo ovo dočekati i da će uzrok ovom stanju biti velika ljubav sljedbenika njegovih prema Dunjaluku. Mi'radž nam poručuje, vaš Poslanik je imam svima bio, i pita nas kome ste vi???

„Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih“(286). Kako je ova naša vjera lijepa. Ni od kog ne traži ono što ne može. Kod svakog insistira da uradi ono što može. Nećeš biti pitan za ono što nisi mogao, a pitaš li se kako ću odgovoriti i čime se opravdati što nisam uradio ono što sam mogao?

Pouzdano znamo iz kazivanja mi'radžskog da nam je Poslanik kao poklon izuzetan sa Mi'radža, Šefa'at donio. Molit će za nas Poslanik, Allaha dž.š., na Danu Istine da oprosti tebi i da u Džennet što prije uđeš, molit će. Pitali su ashabi, kako ćeš ti Poslaniče prepoznati na Mahšeru sljedbenike svoje? Govoriš nam da će Islam i na Istok i na Zapad stići i kako ćeš onda znati ko ti je između tih ljudi vjerni sljedbenik bio da ga šefa'atom počastiš? Po eseru od sedžde. Trag od sedžde to je znak, reći će Poslanik.

Mi'radske su poruke, braćo, važne i za naš Dunjaluk i za naš Ahiret. Namaz, kao poklon mi'radžski će nam život na dunjaluku učiniti sretnim, jer će nam mir unutarnji donijeti i od grijeha nas čuvati, a grijeh, upamti čovječe, umanjuje nafaku tvoju. Na Ahiretu će Šefa'at biti ono za čim žudimo a i on je poklon mi'radžski. Na istom se mjestu čovječanstvu kao dar desio i namaz i šefa'at. Šefa'at ćeš naći, obradovat će te Poslanikovo zauzimanje na Ahiretu ako do tvog uha i srca dođe oni sto trideset puta ponovljeni zahtjev da se klanja.  Šefa'at ćeš imati ako tvoj dan svaki bude uz obaveze ostale, namazom ukarašen.

Uzvišeni Bože, daj, da nam poruke mi'radžske osvijetle dunjalučku stazu. Amin!

Izet ef. Čamdžić

28.04.2017.god.

FaceBook