Živjet ću za kabur osvijetljen i prostran

  • Published in

Živjet ću za kabur osvijetljen i prostran

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Poslanik rekao: „Kada se ukopa mrtvi“, ili je rekao: „neko od vas“, dođu mu dva meleka, za jednog kažu da je Munkir a za drugog da je Nekir. Potom obojica upitaju: „Šta si govorio za ovoga čovjeka“? A on odgovori ono što je i govorio: 'On je Allahov rob i Njegov poslanik'. Tada ova dvojica kažu:'Znali smo da ćeš to reći'. Potom mu prošire prostor u mezaru sedamdeset puta, onda mu se unutra rasvijetli, te mu se kaže:'Spavaj, kao što spava onaj kojeg će probudit njegov najdraži ukućanin'. Tako će ostati sve dok ga iz njegove postelje ne proživi Allah. A ukoliko je dvoličnjak, reći će:'Čuo sam ljude kako govore pa sam i ja govorio. Ne znam ko je taj čovjek'. Tada mu njih dvojica kažu:'Znali smo da ćeš to reći'. Potom će Zemlji biti rečeno:'Skupi mu se', pa će mu se stijesniti mezar, te će mu se u njemu stiskati njegove kosti. Tako će biti kažnjavan sve dok ga iz njegove postelje ne proživi Allah“./Tirmizi/.

Čovjek za kojeg će nas ova dva meleka pitati, Muhammed je a.s.. Poslao ga je Allah kao konačnog Poslanika i pečatom vjerovjesništva ga učinio. Od onog trenutka od kada je čovječanstvu poslan, vjerovati u njega, njegovo poslanstvo i put kojim je išao slijediti, uslov je za uspjeh. Svako ko vjeru u njega s.a.v.s., u srce svoje ne smjesti, i ko korak svoj stazom kojom je on išao ne usmjeri, tjeskoba mu u kaburu slijedi i ahiretska kazna vječna. On, s.a.v.s., to u sljedećem hadisu, opominjući nas, kazuje: „Primjer mene i vas je kao primjer čovjeka koji je zapalio vatru pa insekti misleći da je to svjetlo pohrle ka vatri a on ih od nje odgoni. Ja vas od vatre udaljavam a vi mi iz ruku izmičete“./Muslim/.

Allah dž.š., obećava da će Poslaniku na onom svijetu, „hvale dostojno mjesto dati“. /Isra,79/. To hvale dostojno mjesto, je mjesto šefa'adžije. On će se za vjernike, a sljedbenike svoje kod Gospodara svjetova zauzimati i od vatre ih oslobađati.

Ukoračili smo u mjesec Redžeb, odabrani, blagoslovljeni, sveti. On započinje jednom a završava drugom mubarek noći. Njegov početak je obilježen kandiljima regaibskim – a to je noć želja i dove, a njegov kraj je osvijetljen kandiljima miradžskim – a to je noć u kojoj je Poslanik šefa'atom darovan.

Nema sumnje, želja nam je svima u prostranom i osvijetljenom kaburu berzahski period našeg života provesti. Nema sumnje, želja nam je svima Poslanikova šefa'ata dostojni biti. Ova želja ni za kog od nas nije neostvariva. Poslanik je došao da nas povede ka prostranom berzahskom boravku i da nas uvede u s ničim na Dunjaluku uporedivu ahiretsku kuću.

Ebu Zerr el Gaffari prenosi: „Zatekao sam Poslanika u džamiji, sjedoh kod njega a on me upita: „Ebu Zerre, jesi li klanjao“? Odgovorih: „Nisam“. Reče mi: „Ustani, klanjaj“. Ustao sam i klanjao a potom dođoh i sjedoh do njega. Reče mi: „Ebu Zerre, traži utočište kod Allaha od šejtana i ljudskih i džinskih“. Upitah: „Allahov Poslaniče, zar ima ljudskih šejtana“? Odgovori: „Da“. Upitah: „Allahov Poslaniče, namaz, koja je njegova vrijednost“? Odgovori: „Najbolje je on djelo, ko hoće neka poveća“. Upitah: „Allahov Poslaniče, a post“? Odgovori: „Zajam koji će se nadoknaditi. A kod Allaha dobit će se i više“. Upitah: „Allahov Poslaniče, a iskreno dijeljenje“? Odgovori: „Vraća se višestruko uvećano“. Upitah: „A koje je dijeljenje najbolje“? Odgovori: „Ono koje se u tajnosti čini“. Upitah: „Allahov Poslaniče, a šta je najuzvišenije od onoga što ti je objavljeno“? Odgovori: „Ajetu -l- kursijja“./Ahmed/.

Ti, koji prostran i osvijetljen kabur želiš i s ničim uporedivu ahiretsku kuću, klanjaj namaz jer je to temelj naše vjere. Bez toga djela u takav kabur se ne može. Daji zajam Allahu, posti. On će ti Uzvišeni taj zajam višestruko vratiti. Budi darežljiv, ali budi darežljiv tako da je zadovoljan Allah, a da te ne brine znaju li ljudi za to. Za prostrano i osvijetljeno berzahsko boravište i s ničim na Dunjaluku uporediv ahiretski užitak, potrebno je i ponašanje svoje s zapovijedima vjere naše uskladiti. Poslanik kaže: „Potpun vjernik je onaj čije je ponašanje lijepo“./Tirmizi/. Poslanik je upitan o djelima koja će ljude užitku voditi, pa je rekao: „Bogobojaznost i lijepo ponašanje“. Upitan je o djelima koja će ljude srdžbi Božijoj i kazni ahiretskoj odvesti, pa je rekao: „Ogovaranje i blud“. /Tirmizi/.

Koliko je važno, da osim izvršavanja naših obaveza prema Gospodaru svjetova, a te obaveze nazivamo obred, budemo i lijepog ponašanja i tako upotpunimo svoju vjeru, svjedoči sljedeći hadis. Ebu Ubejde r.a., kaže: „Čuo sam ashabe Poslanikove da su od Poslanika prenijeli: „Dvije su vrste grijeha, grijesi koji su između Gopodara svjetova i čovjeka, i grijesi između dva čovjeka. Ako se za grijeh učinjen prema Bogu iskreno pokaješ, ti kao da grijeha i nemaš, a što se tiče grijeha prema čovjeku, tu ne pomaže tewba, potrebno je poravnanje“. /Tirmizi, Nesai, Ibn Madže/.

Cijenjena braćo, neki je čovjek pitao Poslanika za šehide, hoće li im biti oprošteni grijesi? Poslanik je rekao: „Bit će oprošteno sve osim duga“./Buhari/. Dakle, sve osim onoga što je dužan prema čovjeku. To je potrebno prije smrti poravnati i jedni drugima halaliti.

Da bi nam se želja za kaburom prostranim ispunila i da bi se u kuću užitka vječnog smjestili, lijepim se ponašanjem ukrasimo, jer ono je potvrda našeg vjerovanja. Poslanik kaže: „Bogatstvo je dunjalučki ugled a bogobojaznost ahiretski“. /Muttefekun alejhi/.

Želja za kaburom prostranim neka nas šefa'atu Pejgamberovu vodi. Redžeb, mjesec sveti, blagoslovljeni, odabrani, Allahov je to mjesec, provedimo u tewbi i radimo na sebi kako bi ponašanje svoje uskladili sa sunnetom našeg Pejgambera, onog čovjeka za kojeg će nas već na prvom konaku u kaburu pitati. Ko bude njegov sunnet živio, znat će odgovoriti na pitanje dvojice meleka, a ko ga ne bude slijedio, njemu je tijesno u prsima ovdje, a bit će mu i kabur stiješnjen.

Gospodaru Svemogući, podari nam pravi put na Dunjaluku, prostrani kabur u Berzahu i vječni užitak na Ahiretu. Amin!

Izet ef. Čamdžić

31.03.2017.god.

FaceBook